De Toekomst, deel I

VERLEDEN, 4e tijdvak

TOEKOMST,  5e Tijdvak

 

 

 

 

DE TOEKOMST

 

 

 

BLOG1 HET GODDELIJK LICHT ONTWAAKT.

 

 

 

In deze tijden van corona krijg je niet direct een positief beeld van de toekomst;  Een samenleving die letterlijk op afstand wordt gehouden en waarin lijfelijk contact als bedreigend wordt ervaren.

 

 

Toch wil ik iets kwijt over de nabije toekomst wat je wat positiever zal  stemmen.

 

 

We herinneren ons nog het jaar 2012 waarvoor door de Maya’s een voorspelling werd gedaan dat de wereld dan zou vergaan.

 

Maar gelukkig bleek dat niet waar te zijn en zoals gewoonlijk kwam de zon weer 365 dagen op en bleek maar weer eens dat voorspellingen heel vaak niet uitkomen of misschien niet goed begrepen worden.

 

 

Maar wat bedoelden de Maya’s  nou werkelijk?

 

 

Allereerst een opfrissing over de omloopbaan van de aarde want dat is van essentieel belang omdat het dan duidelijk wordt wat ze bedoelden.

 

Iedereen weet dat de aarde 24 uur nodig heeft om om zijn as te draaien maar misschien weet je niet dat zij dat doet onder een hoek, nl. van 23.5 graden.

 

Het frappante is dat door de dagelijkse rotatie zij ook een cirkelachtige omwenteling maakt in de ruimte en dat noemen we een precessie van de equinox.

 

 

Als de aarde zo’n equinox maakt duurt het ongeveer 26000 jaar voordat zij weer op haar beginpunt is gearriveerd.

 

Wat heeft dat nu te maken met de voorspelling van de Maya s?

De Maya’s noemden zo’n equinox een tijdvak, waarin er vele veranderingen plaatsvinden en in 2012 is het 4e tijdvak geeindigd en het 5e tijdvak dus gestart met nieuwe energie en mogelijkheden.

 

 

Als je weet dat de 5 staat voor verandering, vrijheid van keuze, vrijheid van mening enz. dan is dat op zijn minst een goed vooruitzicht.

 

Dus dat de wereld zou vergaan was niet letterlijk maar symbolisch bedoeld om aan te geven dat de energie van het nieuwe tijdvak van moeder aarde definitief gaat veranderen in de komende decennia en eeuwen!

 

 

Wat staat ons te wachten in onze nieuwe tijd-shift en welke positieve ontwikkelingen komen op ons af?

 

 

De kosmos heeft een fijn afgesteld energiepatroon wat wordt beheerd door de albron en op het juiste moment een impuls geeft om een nieuwe energie vrij te geven waardoor spirituele groei  mogelijk wordt gemaakt.

 

 

Het vierde tijdvak is een periode geweest van weinig spirituele en emotionele groei en in het geniep werden we geregeerd en gemanipuleerd door een club van kille lieden die alleen wilden overheersen en die de macht verdeelden!!!

 

Deze donkere tijden zijn eigenlijk al begonnen tijdens de bloeitijd van Atlantis .

 

Het kwaad heeft zich toen vermengd tussen de hogepriesters en had grote invloed op de toen geldende WET VAN EEN (van de Atlantisch rechtstaat).

 

 

Deze donkere krachten vind je in onze tijd nog overal terug en het coronavirus is daar een voorbeeld van!

 

 

Met één facet hadden deze donkere lieden niet gerekend en dat uitgerekend  het coronavirus ons hart en mededogen voor elkaar heeft doen

 

versterken dit met helder licht van liefde; een zeer sterk tegenwicht zodat hun dagen zijn geteld!.

 

 

Speciaal in deze tijd zijn er heel veel oude zielen van Atlantis en Lumerië op onze aarde en zij zullen het voorbeeld gaat geven dat het eindelijk afgelopen moet zijn met het overheersen van onze goddelijk kracht.

 

 

Ook zijn de afgelopen 10 jaar veel kinderen geboren die hun oorsprong hebben op verschillende sterren zoals Sirius, de Pleiaden en Arcturus.

 

 

Deze sterrenkinderen hebben al een iets ander dna dan de huidige bewoners van de aarde en zullen de toekomst gaan veilig stellen om een sprong te gaan maken op dimensionaal niveau namelijk naar de 3de  dimensie.

 

 

In het volgende blog meer nieuwe ontwikkelingen die ons staan te wachten.

 

Wanneer je wilt reageren of iets vragen plaats gerust een vraag.

 

 

Groet, GJ

 

 

 

 

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0