De Toekomst, deel II: Dualisme

AFBEELDING VAN TOTH

 

 

 

 

DE TOEKOMST

 

 

 

BLOG 2  Het dualisme

 

 

 

In blog 1 heb ik geschreven dat in 2012 alle bewoners op aarde het derde bewustzijns niveau zijn binnen getreden het is belangrijk te weten dat het dualisme in de toekomst een veel positievere betekenis gaat krijgen.

 

 

Het oude tweede bewustzijnsniveau is een periode geweest van menselijke onderdrukking en het spirituele gedachtegoed was helemaal niet gewenst door kerk en staat!

 

Hoewel in het recente verleden ook de mogelijkheid bestond anders te reageren op veranderingen werd dit met harde hand neergeslagen of ontmoedigd of je werd zelfs vermoord( heksen en de brandstapel! ).

 

 

Het woord dualisme heeft iets tegenstrijdig is zich, qua klank heeft het een negatieve vibratie bij velen en het verleden met al zijn problemen en oorlogen hebben zeker niet bijgedragen om dat beeld te veranderen.

 

 

Maar is die negatieve energie rond dualisme wel terecht?

 

Na de val van Atlantis is de mensheid op aarde in zijn geheel teruggevallen van een hoge dimensie bewustzijn naar de lage derde dimensie met alle gevolgen van dien.

 

 

Hoe dit allemaal is kunnen gebeuren is een lange geschiedenis en als er interesse mocht zijn wil ik dat nog wel eens in een apart blog uit de doeken doen.

 

 

Het terug vallen naar de derde dimensie kon gebeuren omdat vele burgers onbeschermd waren en hun Merkaba verwaarloosd hadden!

 

Dit was in de kosmos nog nooit gebeurd en je zou het je zo kunnen voorstellen dat van het een op ander moment je geheugen helemaal gewist werd net zoals bij een crash van een computer zonder back up!!

 

 

Maar gelukkig was er hulp voor handen in de vorm van 3 opgestegen meesters en de witte broederschap die in overleg met de albron besloten in allerijl een planetair rasterwerk van pure energie rond de aarde te laten bouwen gebaseerd op de heilige geometrie .

 

 

Dit planetair rasterwerk is in de derde dimensie geconstrueerd maar heeft de mogelijkheid zich aan te passen aan het bewustzijnsniveau van haar bewoners in de nabije toekomst.

 

 

Een van de opgestegen meesters was Toth en hij is ook

 

verantwoordelijk voor de bouw van de grote piramide van Gizeh.

 

Toth heeft de piramide met gedachtekracht van boven (top) naar Beneden (basis) in zeer korte tijd gematerialiseerd om de kennis van

 

Atlantis en Lumerie te behouden voor komende generaties die spiritueel meer ontwikkeld waren en de geheimen van de piramides konden begrijpen.

 

 

Het planetair rasterwerk dat om de aarde werd gebouwd heet het Christusbewustzijn rasterwerk en is in 1989 voltooid; het bestaat uit talloze energiebanen in de vorm van de levensbloem (heilige geometrie).

 

 

Na de ineenstorting van Atlantis zijn er vele beschavingen geweest waarbij van enige spirituele groei absoluut geen sprake is geweest!

 

Het dualisme heeft uit de afgelopen duizenden jaren zijn slechte naam gekregen omdat macht, rijkdom en bandeloosheid zo waren toegenomen en spiritualiteit in de vergetelheid raakte. 

 

 

Deze zwart wit mentaliteit hoort typisch bij het tweede

 

bewustzijnsniveau en dit zal langzaam gaan veranderen naar een positievere balans tussen de ratio en spiritualiteit.

 

Wat betekent dualisme eigenlijk in het derde bewustzijn niveau?

 

In het kort zou ik zeggen dat er zich een nieuwe kans voordoet om de spirituele mogelijkheden te ontdekken en er buiten het verstandelijke en rationele nog een hele onbekende wereld ligt die nog te ontdekken valt.

 

 

Een voorbeeld daarvan is je intuïtie of voorgevoelens meer te lerenvertrouwen in kwesties van het hart.

 

 

Spiritualiteit zal in het derde bewustzijnsniveau van de bevolking erkenning krijgen en dat zal ook betekenen minder ongelijkheid en eerlijker verdeling van bezit.

 

 

Wanneer je nu over spiritualiteit spreekt gaan vele mensen alleen al stuiteren bij het woord en hebben vaak totaal geen idee wat het woord inhoudt men heeft vooroordelen en vindt het vaak vooral zweverig.

 

 

IN de nieuwe tijd zal het spirituele bewustzijn ook gevolgen hebben voor de samenleving en de inrichting daarvan en niet te vergeten ook de natuur zal eens goed kunnen herstellen van de kaalslag van de laatste eeuw.

 

 

De aanstaande veranderingen zullen door de oude garde met veel argwaan worden bekeken maar het is onvermijdelijk dat het volk een andere eerlijke samenleving wil en niet te stoppen is!! 

 

 

Dit is ook dualisme en het kiezen voor het licht is een belangrijke boodschap voor de oude garde om ofwel mee te evolueren ofwel te vertrekken.

 

 

Spiritualiteit is een goddelijk kracht van liefde voor jezelf, elkaar en de natuur.

 

 

Spiritualiteit is een kracht die elke ziel op aarde bezit en na elke incarnatie wordt exact bijgehouden hoe je bent geëvolueerd.

 

deze ontwikkeling wordt opgeslagen in een soort van bibliotheek genaamd Akasha.

 

 

Er is nog een bibliotheek aanwezig en dat is je eigen krachtveld dat om je heen beweegt en dat heet je Merkaba.

 

 

De Merkaba is een energieveld in de vorm van een vliegende schotel van ongeveer 8 meter in diameter naar gelang het bewustzijns niveau!

 

 

In het volgende blog ga ik iets vertellen over je Merkaba, wat is het precies, hoe werkt het en wat is de relatie met de piramide?.

 

 

 

Groet gj

 

 

AFBEELDING VAN EEN IN WERKING ZIJNDE MERKABA

Reactie schrijven

Commentaren: 0