Happy HSP

 

 

In onze moderne samenleving komt de term HSP regelmatig voorbij

flitsen.

Wat is dat eigenlijk HSP?

Is het een nieuwe hoge snelheidstrein?

Is het een besmettelijke ziekte?

Is het misschien een nieuw youtube kanaal?

Wat is het nu eigenlijk?

HSP is een gevoeligheid van de zenuwuiteinden die bij een verkeerd

signaal een heftige emotionele reactie kan geven!

Deze mensen zijn extreem gevoelig voor allerlei prikkels en contacten

en kunnen daar heel veel last van hebben in hun dagelijks leven!

HSP is dus een Hoog sensitief persoon met een reeks klachten waar deze mensen dag in dag uit last van hebben en dat zelfs kan leiden tot immobiliteit en diverse psychische problemen.

 

Is HSP de zoveelste afkorting van een afwijkend patroon in onze

ingewikkelde maatschappij?

Wanneer je de afgelopen 25 jaar onder de loep neemt volgen 3

letterige afkortingen elkaar in snel tempo op!

Soms denk je wel eens ben ik nog wel normaal of tot welke

groep van “anders zijn” behoor ik?!

Misschien is het het beste om daar over te glimlachen en te bedenken

dat experts en onderzoekers  waarschijnlijk niets beters te doen

hadden!

 

Wat voor reden is er dan toch dat er steeds meer HSP ers bijkomen?

De komst van zeer gevoelige mensen in deze tijd is niet vreemd want deze

zielen kan je zien als een puzzelstukje dat nog ontbrak in het

verwezenlijken van een ideale wereld in balans.

In het derde bewustzijnsniveau zal de nadruk komen te liggen op

Het gebruiken van het derde oog en het vertrouwen op het buikgevoel.

 

Komen er dan alleen gevoelige HSP -ers in de nieuwe tijd?

Neen, er zal in de loop van de eeuwen een nieuwe balans ontstaan

tussen aan de ene kant de ratio en aan de andere kant het gevoel.

Het is niet de bedoeling dat de helft van de bevolking snotterend door

het leven gaat!!

 

Wanneer weet je dat je een HSP er bent?

HSP is geen ziekte en het is ook niet zo als je een verkeerde groente

eet of teveel alcohol wegwerkt dat je HSP wordt!

Deze gevoelige zielen hebben een dna van gekwetste deeltjes?!

 

Hoezo gekwetste deeltjes, dat bestaat toch niet!!!

Misschien niet of toch wel?

Stel je eens voor dat jouw levens zich hebben afgespeeld in gezinnen

waar veel gewelddadigheid heerste.

Tegenwoordig zouden we dat een post traumatisch stress syndroom

noemen .

Deze mentale en fysieke strijd door de vele incarnaties heeft jouw

afweersysteem aangezet om een speciaal kwetsbaar deeltje aan te

maken.

 

Maar iedereen heeft toch wel eens een zwaar leven gehad?

Dat is absoluut waar maar de impact op jouw dna is van voorbijgaande

aard geweest in tegenstelling bij de HSP want dat kun je vergelijken

met een brandmerk!

 

Waarom zie je vaak HSP bij vrouwen?

Bij een vrouw is het empathisch vermogen zoveel meer ontwikkeld dan

bij de gemiddelde man.

Door de vele emotionele vernederingen is een overlevingshouding

ontstaan van vermijden en je veilig voelen in een vertrouwde omgeving.

Dat heeft als gevolg dat je altijd op je hoede bent en je je minder snel

onder andere mensen gaat begeven, bang om gekwetst  of overprikkeld

te worden !

Zo ontstaat na vele incarnaties in jouw dna een kwetsbaar deeltje wat

een over gevoeligheid in de zenuwbanen heeft veroorzaakt!

Je ziet bij vele HSP ers ook regelmatig darmklachten die staan voor

onverwerkte emoties en opgekropte boosheid!

 

Kun je dit kwetsbare deeltje in je dna helen?!

Neen, dat kan niet want dit kwetsbare stukje dna zal later de

katalysator  zijn van een nieuwe spirituele beweging en is dus

voorbestemd door een hogere kracht!

 

Wat is dan de opdracht van HSP ers van de Albron?

Er zijn vele levensvormen op aarde en ook daarbuiten.

HSP zielen zijn gewone mensen met speciale talenten die in een aantal

opzichten voor de troepen uitlopen!

 

Wat zijn dan die talenten?

Deze vrouwen hebben een extra sensor ( derde oog) die hen in staat

stelt accuraat in te schatten hoe mensen communiceren met elkaar en

hoe hun emotionele invloed is op de directe omgeving!

Zij bezitten allemaal een grote voorliefde om tijd door te brengen het

in de natuur, liefst zoveel mogelijk.

Hun geur, smaak en kleurgevoel is zeer sterk ontwikkeld !

 

In de nieuwe bewustzijns periode gaat de spirituele mens centraal staan

en de HSP er heeft daarbij al een voorsprong en zal anderen helpen die

skills te ontwikkelen waar nodig.

Sereniteit en verantwoordelijkheid voor elkaar gaan samen een sterke

collectieve kracht vormen contra het ego van het vorige tijdperk.

 

Waarom speelt de Maan zo n grote rol bij HSPers?

In een tijd lang geleden heette de Aarde Tiamat en was veel groter dan

nu!

Door een schommeling in het kosmische veld is de aarde in botsing

gekomen met een andere planeet!

Wat gebeurde er, Tiamat verloor een groot stuk van zijn materie en dit

stuk is in een baan van de aarde gebleven (zwaartekracht).

Door de miljoenen jaren zijn beiden weer rond gepolijst en de Albron

heeft Tiamat omgedoopt tot de Aarde met zijn kind de Maan.

Iedereen weet dat de Maan voor de getijden zorgt en dus sterk

verbonden is met de vrouwelijke energie!

De maandelijkse schommeling loopt samen met de cyclus van de vrouw

en als je dan ook nog zeer gevoelige emoties hebt kunnen er

verstoringen voorkomen in je hormonale systeem!

De Maan is voor veel HSP ers een bijna heilig object en aan het event

volle Maan worden soms  misschien teveel krachten toegedicht!

Met deze laatste zin zullen vele HSP ers het niet eens zijn maar in het

nieuwe bewustzijn zullen zij daar een nieuwe balans in vinden.

 

Zijn HSP ers goede healers?

 

Ik denk dat ook een teer punt is want andermans emotionele problemen

kunnen gemakkelijk in hun nerveuze hormonale energiesysteem binnen

dringen met alle gevolgen van dien!

Beter zou zijn adviezen te geven over kleur, geur en alle andere

creatieve uitingen en de zwaardere materie over te laten aan mensen

met veel aarde in hun energie.

 

Doordat er nu zoveel gevoelige vrouwelijke zielen op aarde zijn zullen

zij in de komende eeuwen een helende spirituele energie ontwikkelen en

een tegenwicht vormen voor mensen die met zware problematiek

worstelen .

Ook mensen met andere zogenaamde  “aandoeningen” als autisme, adhd

of add zullen wel varen in de nieuwe tijd omdat er meer aandacht en

vooral begrip zal zijn voor hun mentale conditie!

Onze moderne snelle op prestatie gerichte maatschappij zou juist op

zoek moeten naar integratie van het gevoel om in balans te komen.

HSP ers zijn een verrijking voor de nieuwe spirituele moderne mens

maar ik plaats hierbij toch een de kanttekening dat sommigen iets te

snel vinden dat ze HSP er zijn terwijl dat niet het geval blijkt te zijn!

 

Tot slot: HSP is géén hoge snelheidstrein maar een trein die met grote

spirituele snelheid ons lichaam Geest en Ziel zal veroveren?!

 

Groet, GJ

 

 

 

 

 

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0