Sacred Priestess INITIATIONS I-III

In de voorbije jaren kregen wij vele vragen om hetgeen wij hier in de praktijk doen als training  cq  traject aan te gaan bieden.

 

Nu wij kunnen putten uit zeer ruime ervaring en vele bevindingen van talloze cliënten rijker zijn hebben we een krachtig onderbouwd zowel theoretisch als praktisch individueel programma voor de hedendaagse Priestesses en Priests kunnen samenstellen.

Speciaal voor diegenen die verdieping en extra power qua lichtwerk zoeken en misschien al een bewuste of onbewuste verbinding hebben met de oude kennis van ancient Atlantis en Egypte.

De training bestaan uit 3 individuele INITIATION dagen waarin 3 grote thema's aan bod komen verdeeld over een periode van ongeveer 9 maanden.

INITIATIONS vinden deels plaats in onze PIramide genaamd WiThô door deze magische combinatie ontvang je zoveel oude kennis en her-inner je je doel en missie voor het heden.

 

Je leert werken met je eigen krachtige Ankh die aan het einde van de  complete cursus ook jouw persoonlijke Ankh èn dus je eigendom  wordt.

Deze krachtige Ankh verbonden en lange tijd opgeladen in de zuiverste energie van ons magisch Piramide-portal is in te zetten allereerst voor zelfheling en ook voor het helen van anderen. 

 

Verder wordt je elke keer verwelkomd in een warme veilige omgeving waar ook voor een afgestemde lekkere lunch wordt gezorgd.

 

Je mag het naast leerzaam telkens zien als een spirituele verwendag waarin JIJ helemaal centraal staat!

 

Op deze pagina vindt je het uitdagende programma, voor aanvullende vragen neem vrijblijvend even contact op.